Averroes značenje

Averroes (pr. ime Ibn Rošd) (1126–98), arap. filozof i liječnik; živio u Španjolskoj; jedan od najpoznatijih komentatora Aristotelovih; svojim je tumačenjima (nadimak mu znači »tumačitelj, komentator«) izazvao oštro suprotstavljanje sv. Tome Akvinskoga. Zastupa učenje o dvostrukoj istini.