avatār značenje

avatār (sanskrt.), u hinduizmu, utjelovljenje božanstva (u čovjeku ili životinji); os. naziv za 10 inkarnacija boga Višnua.