Avarski Kaganat značenje

Avarski Kaganat, naziv za avarsku državu: Prvi Kaganat do 626., Drugi Kaganat 626–811. U njegovim okvirima pojavljuju se materijalni ostaci Slavena na Balkanu.