avans značenje

avans (franc.), predujam, plaćanje unaprijed, djelomična uplata za još nedostavljenu robu ili neučinjene usluge.