Avalokiteśvara značenje

Avalokiteśvara (sanskrt.), najomiljeniji i najštovaniji bodhisattva u mahāyānskom budizmu, spašava ljude patnje u reinkarnacijama; zaštitnik Tibeta (kod Kineza: Kuan Yim, kod Japanaca: Kan-non).