automatizam značenje

automatizam, (grč.) pojave i funkcije organa ili čitava organizma koje se odvijaju samostalno, bez vidljiva vanjskoga poticaja (srcani rad, disanje).