autokracija značenje

autokracija (grč.), samovlast, samodržavlje, vladavina u kojoj je sva vlast u rukama vladara; samovolja, neograničena vlast.