autograf značenje

autograf (grč.). 1. Izvoran vlastoručni rukopis. 2. Fotogrametrijski stereoinstrument za izradbu topografskih planova.