autogamija značenje

autogamija (samooplodnja). 1. biol u jednostaničnih životinja, spajanje (konjugacija) jedinki nastalih diobom jedne te iste jedinke; u mnogostaničnih životinja, spajanje jajašaca i spermija iste jedinke u dvospolaca. 2. bot samooplodnja, oprašivanje peludom istog cvijeta.