Austin značenje

Austin, John Langshaw (1911–60), engl. filozof; jedan od začetnika škole »filozofija običnog jezika« u engl. analitičkoj filozofiji. Kako činiti stvari riječima.