aurora značenje

aurora (lat.), zora; a. borealis, a. australis → polarna svjetlost.