Aurangabad značenje

Aurangabad (Aurungabad), grad na SZ poluotoka Dekana, Indija; 872 667 st. Sveuč.; očuvane stare građevine; ind. svile, pamuka; umj. obrt (zlato, srebro).