Augier značenje

Augier, Émile (1820–89), franc. dramatičar; donosi zanimljive pojedinosti o građ. društvu; protivnik romantičarskog teatra.