Aue značenje

Aue, grad u J Saskoj, Njemačka; 31 000 st. Metalurgija; u blizini rudnici urana.