audiometar značenje

audiometar (lat.+grč.), sprava za provjeru osjeta sluha.