Aude značenje

Aude, dep. u J Francuskoj; 6139 km2, 309 770 st. Upravno središte Carcassonne.