Auckland značenje

Auckland, najveći grad i luka Novoga Zelanda (Sjeverni Otok); 367 634 st. Osn. 1840. Brodogradnja; sveučilište.