atomski broj značenje

atomski broj (redni broj), broj protona u atomu elementa.