atomska masa, relativna značenje

atomska masa, relativna, omjer između prosječne mase atoma nekog elementa i unificirane atomske jedinice mase; broj koji pokazuje koliko je puta masa prosječnog atoma nekog elementa veća od 1/12 mase atoma ugljika 12C. Stariji naziv: atomska težina.