atom značenje

atom (grč.: nedjeljiv), najsitnija čestica tvari koja se može dobiti metodama klas. kemije; gotovo čitava masa a. koncentrirana je u elektropozitivnoj at. jezgri sastavljenoj od neutrona i protona; na različitim razinama, karakteriziranima različitim energijama, oko jezgre kruže elektroni (elektronski omotač). U električki neutralnim atomima broj elektrona jednak je broju protona. Taj broj (at. br.) temeljna je značajka svakog kem. elementa, pa je njime određena ukupna raznovrsnost materije. Sile koje drže na okupu čestice jezgre atoma goleme su (→ nuklearna ili atomska energija); sile kojima su elektroni vezani uz jezgru mnogo su manje; stanovit broj elektrona, kojim je određena valencija (→ kemijska veza), lako se može atomu oduzeti ili dodati, a to je temeljni uvjet za nastajanje kem. spojeva (→ atomistika; atomska masa, relativna; periodni sustav elemenata; izotopi; ioni).