ato- značenje

ato- (znak a), predmetak u nazivu decimalne jedinice, znači 10–18.