Atlas značenje

Atlas, pl. masiv u SZ Africi između Atlantskog oceana na Z i rta Bon na I; dug o. 2000 km. U Z dijelu sastoji se od gorja Er rif, Srednjeg i Visokog Atlasa (4165 m) i Anti Atlasa, a u I dijelu od Tell Atlasa i Saharskog Atlasa (2328 m). Klima suptropska, sredozemna i polupustinjska. Vegetacija sredozemna, polupustinjska i alpska. Ležišta željeznih, olovnih i cinkovih ruda, kobalta, nafte i dr. Stanovnici Berberi.