atentat značenje

atentat (lat.), napad na nečiji život, prava, osjećaje, na sigurnost drž. vlasti. Glasoviti su a. na Julija Cezara, Henrika IV., J. P. Marata, Napoleona III., A. Lincolna, Aleksandra II. i III., B. P. Juáreza, W. Rathenaua, Franju Ferdinanda, S. Radića, A. Karađorđevića, J. F. Kennedyja.