Atahualpa značenje

Atahualpa (o. 1500–33), 13. i posljednji vladar države Inka u Peruu; Španjolci ga na prijevaru zarobili i ubili.