Asuan značenje

Asuan ili Aswan (ant. Syene), upravno središte istoimene pokrajine, J Egipat; 220 000 st. Arheol. muzej, botanički vrt; tekst. i kem. ind. Uzvodno od grada, na Nilu, Asuanska brana s akumulacijskim jezerom.