aspekt značenje

aspekt (lat.). 1. Pogled. 2. Gledište, stajalište. 3. Oblik, izgled, pojava. 4. lingv glagolski a. (lik, vid), gramatička (ili gramatičko-leksička) kategorija koja izražava glagolsku radnju s obzirom na njezino trajanje (npr. u hrvatskom trajni, svršeni i učestali glagoli).