asocijativni odnosi značenje

asocijativni odnosi (odnosi in absentia), u terminologiji F. de Saussurea, odnosi koji se uspostavljaju između kakva stvarno upotrijebljenoga jezičnog elementa i svih dr. elemenata s kojima se on dovodi u svezu; specifičan, uži oblik a. o. čine paradigmatski odnosi.