asinkroni generator značenje

asinkroni generator, stroj za proizvodnju el. energije kojemu brzina vrtnje rotora raste s opterećenjem, a time i frekvencija proizvedene struje.