asfalt značenje

asfalt (grč.), crnosmeđa masa, prirodna ili umjetna smjesa bitumena i mineralnih tvari; prirodni a. nastaje od nafte koja je izgubila hlapljive sastojke; tehnički je važniji umjetni a. dobiven miješanjem mineralnoga materijala s asfaltnim bitumenom, odn. petrolejskim a. proizvedenim iz ostataka destilacije nafte. A. služi u gradnji automobilskih cesta (75% ukupne proizvodnje), kao izolator u građevinarstvu, za proizvodnju lakova.