Arumunji značenje

Arumunji (vlastiti naziv od lat. Romani), romanski narod koji živi na Balkanskom poluotoku (Makedonija i S Grčka te Albanija i Bugarska). Okolni ih narodi zovu → Cincari, → Vlasi, → Kucovlasi, Karavlasi, Sarakačani. Sačuvali su vlastiti jezik i starinske etnografske osobine, ali ih se velik dio i asimilirao.