aromatski spojevi značenje

aromatski spojevi, ciklički org. spojevi izrazite stabilnosti. Mogu biti benzenoidni (benzen i homolozi, antracen i dr.), heterociklički (piridin) i nebenzenoidni (ferocen).