Arnaudov značenje

Arnaudov, Mihail (1878–1979), bug. povjesničar književnosti, etnograf i folklorist; teorijskog je dometa knjiga Psihologija književnog stvaranja.