arktogea značenje

arktogea (grč.), po Th. H. Huxleyu, zoogeografsko područje koje zahvaća Europu, Aziju, Afriku i Sjevernu Ameriku.