Arkona značenje

Arkona, rt na sjeveru otoka Rügen (slav. Rujana) na Baltičkome moru, Njemačka; u sr. vijeku naseljen Slavenima (grad Urkan, svetište boga Svantovita).