Arizona značenje

Arizona, sav. država u JZ dijelu SAD; 295 259 km2, 3 665 200 st. Gl. grad Phoenix. Proizvodnja bakra, cinka, olova, zlata, srebra i azbesta; gl. poljoprivr. kulture: pamuk, žitarice i voće.