aritmetika značenje

aritmetika (grč.), grana matematike koja proučava računanje s pomoću prirodnih brojeva; teorija brojeva ponekad se naziva višom aritmetikom.