Aristip Kirenjanin značenje

Aristip Kirenjanin (o. ← 435. do ← 355), grč. filozof; Sokratov učenik, osnivač kirenske škole; u spoznajnoj teoriji senzualist, u etici hedonist.