Aristide značenje

Aristide, Jean-Bertrand (1953), haićanski političar i državnik. Predsjednik 1991., srušen u vojnom udaru te 1994. uz pomoć SAD-a i UN-a vraćen na vlast (do 1996). Ponovno predsj. od 2001. uz česte polit. krize i prosvjede opozicije. Nakon oružane pobune (2003) i pritisaka SAD-a i Francuske, 2004. odstupio s položaja.