Arion značenje

Arion (o. ← 600), grč. pjesnik i pjevač; prema legendi, da bi se spasio od pljačkaša, bacio se s broda u more odakle ga je iznio dupin.