arhivalije značenje

arhivalije (novolat.), spisi, povelje, dokumenti i dr. materijali koji se čuvaju u arhivu.