arhiv značenje

arhiv (kasnolat. iz grč.). 1. Spremište pisanih dokumenata, filmova, fotografija, glazb. zapisa (registratura, pismohrana, pismara); dio znanstvene ili drž. ustanove u kojem su pohranjeni stari spisi. 2. Naziv pojedinih znanstvenih časopisa. 3. Vinski a., spremište odabranih vina starijih godišta.