arhipelag značenje

arhipelag (grč.), skupina otoka iste geološke građe i postanka; prvotno naziv za otoke u Egejskome moru.