arhimandrit značenje

arhimandrit (grč.), u pravosl. crkvi, poglavar važnijega manastira ili većega broja manastira.