arhi- značenje

arhi- (grč.), predmetak u složenicama: nad-, glavno-, vrhovni, glavni.