arheologija značenje

arheologija (grč.), znanost koja proučava materijalnu kulturu minulih civilizacija na temelju spomenika otkrivenih sustavnim iskapanjima ili slučajno nađenih; dijeli se na temelju kronoloških (prapov., klas., starokršć., srednjovj. a.) ili geogr.-etničkih kriterija (egip., am., slav. a.).