arhaizam značenje

arhaizam (grč.), lingv starinska riječ, oblik, izraz koji se osjeća kao neprikladan u današnjem knjiž. jeziku (npr. lih, bo, ljudem).