Arbuthnot značenje

Arbuthnot, John (1667–1735), škot. pisac i liječnik. Autor zbirke satiričkih polit. pamfleta Povijest Johna Bulla, tiskanih anonimno 1712; pisao i djela iz matematike i medicine.