arborikultura značenje

arborikultura (lat.), uzgajanje drvenastog bilja u parkovima, drvoredima, vrtovima i dr.