arbadiga značenje

arbadiga ili arbadija (od lat. herba: biljka, trava i dica: daća, porez), pov travarina, daća za ispašu kmetske stoke na pašnjacima i livadama.