Araukanci značenje

Araukanci (Arauka, Auka), južnoam. Indijanci; o. 200 000 pripadnika (uglavnom A. Mapuche) u Čileu i od 18. st. u argentinskim pampama. Nekoć biljogojci, stočari, tkalci, lončari, kovači.